Làm thế nào để nhận được dịch vụ sửa Macbook Để sửa macbook, bạn có thể đến một nhà ủy quyền của Apple hoặc một trung tâm bên thứ ba. Hiện nay, Apple ủy quyền cho ba đối tác sửa ...