Phần mềm live chat Zigzag là công cụ mà mọi chủ doanh nghiệp hiện nay nên dùng, kết nối chủ doanh nghiệp với khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thu thập thông tin xu hướng bán hàng ...