Trong những năm qua, xu hướng định cư và mua nhà Mỹ tăng ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề làm cho mọi người lo lắng, chính là tiền bạc. Vì mua nhà Mỹ tốn rất nhiều ...