GO-JEK họ là ai? ĐỐI THỦ MỚI của GRAB và UBER mạnh cỡ nào?

GO-JEK họ là ai? ĐỐI THỦ MỚI của GRAB và UBER mạnh cỡ nào? Cùng mình tìm hiểu những thông tin thú vị thông qua clip dưới đây. 

Các bạn thấy sao về Go-JEK đối thủ nặng ký của Uber và Grab, cùng để lại ý kiến của mình dưới bài viết này nhé. 

Bình luận