Sửa lỗi, cài đặt Cốc Cốc xong không thể vào Internet bằng Chrome, Firefox…

Ngày 14/4/2018 Cốc Cốc có nghi vấn ghi nhận toàn bộ thông tin người sử dụng, kể cả Cookies Facebook.. hiện trên nhiều nhóm Facebook mọi người vẫn tranh luận và nhiều người vẫn tỏ ra với hoài nghi về trình duyệt “Made in Việt Nam”

Rất nhiều người lo lắng dữ liệu bị đánh cắp vì Cốc Cốc có những tính năng và hành xử không “đẹp” bởi vậy họ tiến hành tháo bỏ Cốc Cốc và quay lại sử dụng các trình duyệt khác tin tưởng và an toàn hơn như Chrome, Firefox, Opera hay Safari…

Tuy nhiên khi chuyển đổi thì một số máy gặp lỗi, website và mạng internet chỉ truy cập được bằng Cốc Cốc còn các trình duyệt khác thì không, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấp phát lại IP và kết nối lại internet.

Bước 1: Bạn vào Vào Start > Run > Gõ cmd > Enter.

Bước 2:  Lần lượt gõ các lệnh sau:
ipconfig /release
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew

Fix lỗi trình duyệt khác không truy cập được sau khi cài Cốc Cốc
Fix lỗi trình duyệt khác không truy cập được sau khi cài Cốc Cốc

Bước 3:  Vào lại thử Google Chrome, vào thử một website xem được chưa.

Bước 4: Nếu chưa được thực hiện tiếp các lệnh:
netsh int ip set dns
netsh winsock reset

Bước 5:  Reboot lại máy.

Bước 6:  Vào lại thử Google Chrome, vào thử một website xem được chưa.

Hướng dẫn được chia sẻ bởi Anh Nguyễn, biên tập lại bởi Neton. Chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn các trình duyệt bạn thấy tin tưởng và an toàn hơn.

Viết một bình luận