Smart TV là gì? Internet Tivi là gì?

Tivi - 03/02/2017 | 14:29 PM

Bạn đang hiểu đúng về Smart tivi là gì? Internet TV là gì?. Trong bài viết này Neton sẽ giúp bạn phân biệt đâu là smart tv và đâu là internet tv. Smart tivi là gì? Smart tivi là thuật ngữ để nói về những chiếc Tivi thông minh. Cũng giống như những chiếc Tivi thông thường tuy nhiên được nâng ...